Dani IPP-a 2012 > Organizacija
Organizatori
Državna geodetska uprava
Hrvatsko kartografsko društvo
INSPIRATION - SDI in the Western Balkans

Organizacijski odbor
Željko Hećimović, DGU, predsjednik, Zagreb
Miljenko Lapaine, HKD, dopredsjednik, Zagreb
Ivan Landek, DGU, Zagreb
Sanja Zekušić, DGU, Zagreb
Tomislav Ciceli, DGU, Zagreb
Maša Ecimović, DGU, Zagreb
Vesna Poslončec-Petrić, HKD, Zagreb
Marina Rajaković, HKD, Zagreb
Ivica Skender, Inspiration Project, Zagreb
Dražen Tutić, HKD, Zagreb

Znanstveno-stručni odbor
Prof. dr. sc. Vlado Cetl
Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Prof. dr. sc. Renata Pernar, Šumarski fakultet
Prof. dr. sc. Željko Bačić
Doc. dr. sc. Željko Hećimović
Mr. sc. Tomislav Ciceli