Teme Dana infrastrukture prostornih podataka (IPP)
 • Transpozicija direktive INSPIRE u nacionalno zakonodavstvo
 • Zakonodavstvo u funkciji NIPP-a
 • Organizacijski aspekti u provedbi NIPP-a
 • Partneri NIPP-a
 • Poslovni model NIPP-a
 • Izgradnja kapaciteta NIPP-a
 • Tehnički aspekti NIPP-a
 • Povezivanje NIPP-a i e-Vlade
 • Razvoj baza prostornih podataka
 • Kvaliteta prostornih podataka
 • Vizualizacija prostornih podataka
 • Kartografija i geoinformacije u obrazovanju
 • Povijest kartografije i geoinformacija
 • Ostale IPP i INSPIRE teme