Dani IPP-a 2012 > Važni datumi
Važni datumi

Registracija sudionika*: 20. rujna 2012.

Podnošenje sažetaka radova: 1. rujna 2012.

Obavijest o prihvaćanju radova: 5. rujna 2012.

Podnošenje prezentacija: 20. rujna 2012.

Vrijeme održavanja skupa: 25 - 29. rujna 2012.

Izlet u Hrvatsko zagorje: 29. rujna 2012.

*Organizatori zadržavaju pravo ranijeg zatvaranja registracija u slučaju popunjenja mjesta.